Certifikace Pracovniku .cz

Sdružení Organizací pro Certifikaci Pracovníků

Sdružení organizací pro certifikaci osob založily certifikační orgány, poskytující služby v oblasti prokazování odborné způsobilosti osob. Členové Sdružení dbají na to, aby vydání CERTIFIKÁTU bylo důkazem očekávané, standardem nebo předpisem stanovené úrovně odborných znalostí, dovedností i praxe certifikovaných osob.
Certifikát vydaný členem Sdružení je důkazem kompetence, znalosti, schopnosti zastávat určitou činnost nebo funkci.

  

Ověření certifikátu:

Databáze akreditovaných organizací na stránkách Českého institutu pro akreditaci www.cai.cz

Proč a jak dlouho

Certifikace pracovníků

Největším přínosem personální certifikace je ověření znalostí a dovedností držitele certifikátu třetí, nezávislou osobou, tedy certifikačním orgánem. Zaměstnavatelé, externí auditoři nebo např. lídři týmů si mohou být jisti, že pokud je daná osoba držitelem certifikátu, tak disponuje deklarovanými znalostmi a dovednostmi.

Navíc ještě držitelé certifikátů vysílají jasný signál, že jsou ochotni ve své profesi udělat něco navíc než jen absolvovat školení. Úspěšné absolvovaní certifikační zkoušky za sebou totiž skrývá nutnou přípravu na zkoušku, která zahrnuje u mnoha typů certifikátů i zpracování případové studie. Důležitý je i fakt, u kterého subjektu (certifikačního orgánu) držitel daný certifikát získal. Vždy by se mělo mít na zřeteli, že certifikáty by měli být podloženy akreditací (např. Českého institutu pro akreditaci – ČIA), licenční smlouvou s vlastníkem daného schématu nebo jestli daný subjekt je přímo členem nějakého uskupení, které vlastní dané schéma.

Novinky

Co je u nás nového?

Nově vydaná brožura ČIA - objasňuje výhody akreditované certifikace osob

IAF- Akreditovaná certifikace osob a její výhodyČeský institut pro akreditaci IAF přeložil brožuru IAF zabývající se vysvětlením výhod a smyslu akreditované certifikace osob. V brožuře jsou…
více ›› 15. 04. 2024

Proč a jak certifikace osob - Jaroslav Nenadál

Úroveň manažerských systémů a prosperita všech typů organizací je v současnosti limitována zejména znalostmi a schopnostmi jejich zaměstnanců. Zaměstnanců, kteří by měli být neobyčejně zruční ve…
více ›› 28. 01. 2023

Česká společnost pro jakost

Česká společnost pro jakost je občanské sdružení, které sdružuje široké spektrum osob a organizací, působící v  různých oblastech systémů managementu a nástrojů managementu kvality.…
více ›› 29. 03. 2023